Publicaties en projectenLopende projecten

 • Flora- en vegetatiekartering van de terreinen Velhorst en Grote veld (NM) i.s.m. Dactylis, Peter de Vries en Courbois Flora & Fauna expert
 • Florakartering terreinen SBB in Salland voor Bureau Waardenburg
 • Onderzoek autochtone bomen en struiken en oudbosflora Elspeterbosch i.s.m. Ecologisch Adviesbureau Maes
 • Vervolgcursus wilde planten voor FLORON District 23 - Noord-Brabant Baronie
 • Als gastonderzoeker bij Naturalis revisies van Nederlandse genera Bolboschoenus (Cyperaceae) en de Poa pratensis-groep (Poaceae), een revisie voor het genus Cassytha (Lauraceae) voor Afrika en de bewerking van de Boraginaceae in de Flore du Gabon
 • Plantenatlas Wageningen en omstreken i.s.m. Lieuwe Haanstra, Hans Inberg, Erik Slootweg, Frits van Beusekom.


 • Afgeronde projecten

  2016

 • Simons, E.L.A.N. (2016). Inventarisatie (muur)planten in het kader van toetsing aan de Flora- en Faunawet m.b.t. renovatie panden Alleewonen, 2016. Simons Botanisch Advies, Wageningen.
 • Boer, E.J.F. de,. J.W. de Jong & E. Simons, 2016. Florakartering Oostelijke Vechtplassen. SNL monitorlng enkele deelgebieden Spiegelplas en Wijde Blik. Bureau Waardenburg Rapportnr. 16-038. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Cursus grassen en zeggen voor AQUON i.s.m. Stichting Berglinde
 • Grote groeiplaats Muurnavel in Gelderland ontdekt


 • 2015

 • Inberg, J.A., E.L.A.N. Simons, M. Courbois, J.W. de Jong, 2016. Vegetatie- en plantensoortenkartering Veluwe 2015. Objecten: Heerde, Speulder- en Sprielderbos en Bennekomse meent. Staatsbosbeheer projectnummer 940. Bureau Waardenburg Rapportnr. 15-223. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Haterd, R.J.W. van de, J.A. Inberg, M. Courbois, E.L.A.N. Simons, J.W de Jong, 2016. Vegetatie- en plantensoortenkartering Utrechtse Heuvelrug 2015. Objecten: Amerongse Berg, Leersum, Broekhuizen. Staatsbosbeheer projectnummer 941. Bureau Waardenburg Rapportnr. 15-227. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Courbois, M., J.A. Inberg, E.L.A.N. Simons, B. Omon, J.W. de Jong 2016. Vegetatie- en plantensoortenkartering West Brabant 2015. Objecten: Het Laag, Westelijke Beemden, Terheijden. Staatsbosbeheer projectnummer 951. Bureau Waardenburg Rapportnr. 15-224. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Algemene Veen. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Berghuizen. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Hoenwaard. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Klooster Hulsbergen. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Petrea. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Vuursteenberg. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Boerboom, B.& E.L.A.N. Simons 2015. SNL-monitoring 2015. Hattemerpoort, deelgebied Wiessenbergse Kolk. Staring Advies, Hoog-Keppel.
 • Simons, E.L.A.N. (2015). 'Florakartering SNL Oud-Groevenbeek 2015'. Simons Botanisch Advies, Wageningen.
 • Simons, E.L.A.N. & T.H.J. Damen. 2015. Rapport de la mission botanique au Gabon du 3 Mars à 18 mars 2015. Wageningen.
 • Cursus grassen en zeggen voor AQUON i.s.m. Stichting Berglinde


 • 2014

 • Simons, E.L.A.N., S. van Meijeren & R. Vaessen.2014. Bosstructuurkartering Voorstonden 2014, Wageningen/Utrecht.
 • Exoot Schijngenadekruid in opmars
 • Simons, E.L.A.N. & N.C.M. Maes. 2014. Autochtone bomen en struiken en Cultuurhistorisch groen in het Renkums Beekdal 2014.
 • Simons, E.L.A.N. & L. van der Plas. 2014. Verslag broedvogels Renkums Beekdal 2014.
 • Maes, N.C.M. & E.L.A.N. Simons. 2014. De Ommerschans. Cultuurhistorische en ecologische waardestelling van beplanting en vegetatie van de voormalige schans en kolonie. Utrecht/Wageningen.
 • Maes, N.C.M. & E.L.A.N. Simons. 2014. Muurvegetatie van de Kromme Nieuwegracht. Verslag Inventarisatie 2014. Utrecht/Wageningen.


 • 2013 en eerder

 • Muizenstaartjes in de Betuwe
 • Simons, E.L.A.N. & T.H.J. Damen. 2012. Rapport de la mission botanique au Gabon du 6 Décembre au 22 Décembre 2012. Wageningen.
 • Eivormige verrassing in modder langs de Waal
 • Flora

  In constructie.

  Vegetatie

  Een vegetatiekartering geeft een integraal beeld van de floristische rijkdom (of armoede) van een gebied. Samen met een soortenkartering en eventuele structuurkartering kun je op papier �cht zien om wat voor een landschap het gaat. Vegetatiekarteringen volgens de SNL monitoring vinden om de 12 jaar plaats. Het betreft hier een expertise die slechts door weinigen goed wordt beheerst; allereerst is een soortenkennis van alle vaatplanten (en in mindere mate ook mossen en korstmossen) vereist, daarnaast een goed inzicht in vegetatiekunde van Noordwest-Europa, maar bovenal draait het hier om een goed inzicht in de (lokale) landschapsecologie. Simons Botanisch Advies beschikt over deze expertise en heeft ervaring met vegetatiekarteringen voor meerdere terreinbeherende organisaties, zowel zelfstandig als in samenwerking met gerenommeerde ecologische adviesbureaus. Ook zijn enkele plantensociologische artikelen gepubliceerd en wordt de kennis aangescherpt door het bijwonen en verzorgen van excursies voor de PKN.

  Structuur

  In constructie.

  Cultuurhistorisch Groen

  In constructie.

  Autochtone bomen en struiken

  In constructie.

  Muurplanten

  In constructie.

  Natuurtoetsen

  In constructiee.