Simons Botanisch Advies
Leeuweriksweide 229
6708LJ Wageningen
06-18214603
erik.simons1978@gmail.com

View Erik Simons's profile on LinkedIn

Flora

In constructie.

Vegetatie

Een vegetatiekartering geeft een integraal beeld van de floristische rijkdom (of armoede) van een gebied. Samen met een soortenkartering en eventuele structuurkartering kun je op papier �cht zien om wat voor een landschap het gaat. Vegetatiekarteringen volgens de SNL monitoring vinden om de 12 jaar plaats. Het betreft hier een expertise die slechts door weinigen goed wordt beheerst; allereerst is een soortenkennis van alle vaatplanten (en in mindere mate ook mossen en korstmossen) vereist, daarnaast een goed inzicht in vegetatiekunde van Noordwest-Europa, maar bovenal draait het hier om een goed inzicht in de (lokale) landschapsecologie. Simons Botanisch Advies beschikt over deze expertise en heeft ervaring met vegetatiekarteringen voor meerdere terreinbeherende organisaties, zowel zelfstandig als in samenwerking met gerenommeerde ecologische adviesbureaus. Ook zijn enkele plantensociologische artikelen gepubliceerd en wordt de kennis aangescherpt door het bijwonen en verzorgen van excursies voor de PKN.

Structuur

In constructie.

Cultuurhistorisch Groen

In constructie.

Autochtone bomen en struiken

In constructie.

Muurplanten

In constructie.

Natuurtoetsen

In constructie.